WEBOVÝ PORTÁL

ADMINISTRAČNÍ A STATISTICKÁ ČÁST

Portál poskytuje informace o kontejnerech a sběrných nádobách:

  • místní název umístění a textový popis,
  • nahlášené problémy,
  • aktuální fotografie,
  • GPS souřadnice,
  • statistická data o provedených sběrech,
  • demografii města/obce,

to vše zobrazeno názorně na mapě.

Dále lze zobrazit kompletní statistiku dle regionů, včetně obohacení dat o další informace (např. demografické údaje o populaci v daném městě) umožňující optimalizaci umístění sběrných nádob.

Velký důraz je kladen na vizualizaci online dat - jednoduchým pohledem lze na mapě ihned rozeznat problémové oblasti.

LOGISTICKÁ ČÁST PRO DISPEČERY A ŘIDIČE

Aplikace automaticky připravuje svozový kalendář, včetně možnosti dynamické změny konečného místa svozu (toto je užitečné například u recyklovatelného materiálu).

Samozřejmostí je i optimalizace podle dopravní situace, důležitá hlavně ve velkých městech.

Pro mobilní svoz je užitečná funkce Dispečerská plachta, která umožňuje plánování zakázek jednoduchým přetahováním informací do kalendářů svozových aut.

VEŘEJNÁ ČÁST PRO OBYVATELE

Aplikace umožňuje pohled na veřejná data pro obyvatele města, která obsahuje např. tyto funkce:

  • mapa všech odpadových nádob a kontejnerů,
  • predikce zaplněnosti,
  • vyhledávání nejbližšího kontejneru dle ulice pro obyvatele města.

Aplikace také umožňuje výstup pro systém EVI 8, který zpracovává hlášení pro ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností MŽP.