NÁŠ PŘÍBĚH

INOVATIVNÍ PROSTŘEDÍ V ETNETERA GROUP...

V rámci podpory rozvoje nových technologií vznikají v Etnetera Group samovolně profesní skupiny a iniciativy, například kolem IoT, 3D tisku, machine learningu, automatizace, UX nebo SmartTV.

Všechny nás spojuje chuť experimentovat a ideálně hned novinky aplikovat v tom, co děláme.

Toho využíváme i při experimentech s technologiemi IoT (Internet of Things). Běžné věci kolem nás začínají být napěchovány všemožnými senzory. Za 5 let má být takto připojených zařízení na světě odhadem 50 miliard a budou generovat 20% všech dat na internetu.

Vize tzv. Chytrých měst nabíjí všechny kolem nás - udržitelný rozvoj, zlepšení stavu životního prostředí, lepší městská infrastruktura, ale i ušetření nákladů - to všechno jsou výzvy, které stojí před námi.

... A ZÚROČENÝCH 20 LET ZKUŠENOSTÍ S TECHNOLOGIEMI...

Nezačínáme ovšem na zelené louce. Pod moderním IoT se skrývá zase jenom trochu jiný informační systém. Někde vznikají data, přenášejí se jinam, kde se zpracují a na základě získaných poznatků se něco děje. Tohle je obecné schéma projektů, se kterými máme téměř 20 let zkušeností. Pozornost se nyní nejvíc upírá na první fázi, získávání dat pomocí nejrůznějších senzorů, minipočítačů, které zažívají obrovskou evoluční explozi co do rozmanitosti, miniaturizace a prudce klesající ceny. Díky tomu budou brzy všudypřítomné - všude kolem nás, ve všem, co používáme, na nás i v nás. Vše tak bude tzv. "smart".

Nás ale hlavně zajímá to, co se se získanými děje daty poté a jaký jim dáme smysl. A proto...

VZNIKÁ SYSTÉM "WASTY.EU" PRO CHYTRÁ MĚSTA

Základem návrhu je osazení všech sběrných nádob na tříděný i komunální odpad aktivními nebo pasivními čipy. Současně jsou svozová vozidla vybavena jednoduchým systémem (postačí levný a dostupný smartphone) pro načítání čipů a komunikaci s obslužným informačním systémem, do něhož jsou poté bezkontaktně předávána získaná data. Při každém vysypání nádoby do svozového vozidla tak dojde k vytvoření a uložení informací o sběrné nádobě, druhu odpadu, času, místu a váze odpadu. Tato data jsou online dostupná a hlavní dispečer tak může analyzovat a kontrolovat fungování systému svozu odpadu až na úroveň vyvezení jedné konkrétní sběrné nádoby. 

HARDWARE

Vedle běžného polepu samolepkou s QR kódem a číslem kontejneru využíváme chytré čipy, a to buď aktivní, nebo pasivní.

Pasivní čipy zajišťují základní funkčnost systému:

  • inventarizaci kontejnerů
  • rychlé načtení dat (pracovník pouze přiloží zařízení k čipu)
  • možnost vyvolání akce obyvateli (oznámení o zaplněnosti).

Aktivní čipy dále zajišťují doplňující funkce:

  • senzor na aktuální zaplnění kontejnerů
  • odesílání dat pomocí bezdrátové technologie.

SOFTWARE

Pro sběr dat z terénu (zaplnění, oprava, přesun, ukládání aktuální GPS polohy) využíváme možností moderních API webových prohlížečů a přístupu Progressive Web Apps. Díky tomu naše aplikace umí synchronizovat data na pozadí, fungovat i bez připojení k internetu či posílat do zařízení informační zprávy (tzv. push notifikace). Pro real-time synchronizaci zaplnění mezi jednotlivými zařízeními využíváme službu Firebase.


Projekt TH04030297 je/byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Epsilon 4.