Konference v USA

14.11.2016

Kolega Ivan odjel do USA na obří konferenci prezentovat naše řešení jako case study použití technologie - Progressive Web Apps Experts Summit 2016 (San Francisco).