en-Konference v USA

14/11/2016

Kolega Ivan odjel do USA na obří konferenci prezentovat naše řešení jako case study použití technologie - Progressive Web Apps Experts Summit 2016 (San Francisco).