BLOG

V rámci hraní si s IoT zkoušíme stavět různé prototypy - finální produkty pak samozřejmě už necháme vyrábět profesionály.

Dosáhli jsme dalšího milníku - naše čipy jsou již ve více než 2 000 kontejnerech a ve více jak 550 městech a obcích po celé České republice.

Přistěhovali jsme k nám do Holešovic velký kontejner na textil, abychom vyzkoušeli další nové typy senzorů naplněnosti. Logisticky šlo o náročnou operaci - kontejner váží přes 120 kg! Při této akci jsme nespustili ani jeden požádní sprinkler.

Celý tým vyráží na exkurzi do firmy Hradecké služby a.s. (paradoxně do Pardubic) - zajímají nás jejich praktické dennodenní zkušenosti na dispečinku, které chceme zapracovat do naší funkce Dispečerská plachta.

Hackathon ČRa

25.11.2016

Právě probíhá Hackathon Českých radiokomunikací - kolega Tomáš ze sousední firmy Etnetera Activate zkouší využití čipů sítě LoRa a teplotních senzorů do kontejnerů na detekování požáru. Know-how bereme!

Kolega Ivan odjel do USA na obří konferenci prezentovat naše řešení jako case study použití technologie - Progressive Web Apps Experts Summit 2016 (San Francisco).

Nové funkce

27.10.2016

Do aplikace jsme přidali nové funkce, např. doplněk nabízející demografické údaje pro konkrétní kontejnery.

ISPOP

05.10.2016

S firmou Inisoft řešíme funkci exportu dat z našeho systému pro jejich systém EVI 8. Zjednodušujeme tak sestavení ročního hlášení o odpadech pro ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) Ministerstva životního prostředí na "jedno kliknutí".

Vydáváme se poučit na další exkurzi do reálného provozu - tentokrát do Stráže nad Nisou a nově postavené třídírny textilní recyklace.